Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Doniranje organa

Što mislite o doniranju organa nakon smrti?


Poštovani!

Ne samo ja nego i Crkva smatra da je doniranje organa uzvišen i junački kršćanski čin. Smatram čak da je to kršćanska obveza. Bio sam na operaciji presađivanje rožnice i Bogu sam zahvalan za donatora kojeg ne poznajem i molim se za tu osobu jer sada bolje vidim. Znam da i papa Benedikt ima donatorsku kartu. Piše u Svetom pismu: Besplatno primiste i besplatno dajte!

Donosim ti citat iz Katekizma katoličke Crkve glede ove teme:

Presađivanje organa moralno je neprihvatljivo ako davalac ili njegovi koji na to imaju pravo nisu dali svoj izričit pristanak. Presađivanje organa u skladu je s ćudoređem i može biti zaslužno ako su štete te tjelesne i duševne opasnosti kojima se davalac izlaže srazmjerne dobru za kojim se u primaocu ide. (KKC, 2296)

Btb,

don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh