Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Vjera i razum

Postavio bih jedno pitanje o obrazovanju. Kakav treba biti ispravan odnos vjere (molitve) i intelekta? Gdje nastaje granica između stvarne koristi od znanja i oholosti? U kojoj je mjeri teološka izučenost uvjet za kvalitetniji duhovni život? 


Vjera i intelekt ne stoje u sukobu. Upravo suprotno, njih dvoje se međusobno trebaju prožimati kako bismo izbjegli mogućnosti fanatizma (s jedne strane) i hladnog racionalizma (s druge strane). Kao što kaže enciklika Fides et Ratio: „Vjera i razum (Fides et ratio) izgledaju poput dvaju krila kojima se ljudski duh uzdiže k promatranju istine. Sam Bog je pak onaj koji je usadio u srca ljudi nastojanje da spoznaju istinu i da najposlije ipak spoznaju i njega kako bi spoznavajući i ljubeći njega prispjeli isto tako k punoj istini o samima sebi“.

Što se tiče oholosti, ona nije vezana isključivo za stjecanje znanja, ali se može javiti onda kada ono postane samosvrhovito i kada ga upotrebljavamo da bismo druge ponizili. Teološka izučenost nije uvjet za kvalitetan duhovni život, ali sigurno mu pomaže.

Za ova i slična pitanja najtoplije ti preporučam navedenu encikliku koja je dostupna i na hrvatskom jeziku na sljedećoj adresi: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101988_fides-et-ratio_hr.pdf

BTB,

Don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh