Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Masturbacija

Znamo da se po katekizmu masturbacija proglašava grijehom, a znamo i da se onanija naziva grijeh.
1. Da li se smije ići na pričest ukoliko je bilo masturbacije, ali ne i onanije (izbacivanje sjemena) često ljudi dođu u napast i u misli, i krene se u masturbaciju, ali se nakon spoznaje zaustave, da li se nakon tog prekida smije otići na pričest ako se nije išlo do kraja.
2. Da li je Bog Onana kaznio zbog izbacivanja sjemena na zemlju ili što nije izvršio dužnost, jer mnogi se vade na to da nije zbog samog izbacivanja sjemena, i opravdavaju masturbaciju, i kako im dokazati, da je izbacivanje sjemana grijeh! Jure


Dragi Jure,

I masturbacija i onanija su grijeh zato što spolni čin zatvaraju u samoga sebe. Konkretno, masturbacija čovjekovu spolnost okreće samo prema postizanju osobnog užitka i tako je bitno reducira. Jednako tako, onanija bračnom činu oduzima otvorenost prema životu, te mu na taj način jednako oduzima od njegove punine. Nema nekog točnog trenutka kada masturbacija počinje. Katekizam pod tim pojmom podrazumijeva "svojevoljno uzbuđenje spolnih organa radi postizanja spolnog užitka." (br. 2352), tako da nije presudno je li došlo do izbacivanja sjemena ili ne.

Što se tiče samog pričešćivanja, ne bismo se trebali pričešćivati s teškim grijehom jer time činimo grijeh svetogrđa. Međutim, ponekad je dosta teško odrediti koliko je samozadovoljavanje težak grijeh. Katekizam Katoličke Crkve kaže da osobna krivnja u tome grijehu može jako varirati: " Da se donese ispravan sud o moralnoj odgovornosti pojedinaca i da se usmjeri pastirsko djelovanje, uzet će se u obzir čuvstvena nezrelost, snaga stečenih navika, stanje tjeskobe ili drugih psihičkih ili društvenih činilaca koji umanjuju ili svode na minimum moralnu krivnju." (br. 2352). Rekao bih da taj grijeh ne treba shvaćati niti olako, a niti kao "kraj svijeta". Kada sagriješiš pokušaj što prije otići na ispovijed. Ipak, čuvaj se da ne upadneš u skrupuloznost, tj. da budeš samo usmjeren na grijeh i da ti ispovijed i duhovni život postanu opterećenje.  Ako se odlučiš pristupiti pričesti onda svakako pokušaj pobuditi u sebi savršeno kajanje prije primanja Tijela Kristova, te to spomeni u sljedećoj ispovijedi.

Samo hrabro naprijed!

Bog te blagoslovio,

Don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh