Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Zdravstveni odgoj_što je sporno?

U potpunosti podupirem pogled na seksualnost koji ima Crkva i sve vezano na obiteljski odgoj.
No problem je sljedeći. Zašto se toliko kritizira ministarstvo obrazovanja, ulazi u otvoreni 'rat' sa vladom kada svi tvrde i štoviše iskreno argumentiranju da se u školama neće učiti ono što predstavlja grijeh. Bezbroj puta se ponovilo da će se na zdravstvenom odgoju educirati da djeca budu kritička prema pornografiji, da je homoseksualnost prisutna (to isto piše u Katekizmu) i o masturbaciji će biti rečeno samo da nije bolest. U biti ništa od navedenog ne vidim kao grijeh niti bi na način kako se prezentira zdravstveni odgoj mogao navoditi djecu na grijeh. Čak i ako pričamo o prenosivim bolestima pri spolnosti možemo na to gledati kao dodatni argument za suzdržavanje.
Do sada nisam čuo niti jedan argument koji bi mogao potkrijepiti tvrdnje udruge Grozd: da se djecu uči pornografija, da se djecu uči masturbirati, da se djeci objašnjava kako je cool biti homoseksualac.  
Po drugoj strani svi koji smo završili bilo koju školu (faks) znamo biti kritički prema literaturi. Znamo da skoro pa ne postoji niti jedan autor s kojim ćemo se u cijelosti složiti.
I naravno da će koliko-toliko zrela osoba shvatiti da uzimanje samo nekih rečenica izvan konteksta iz neke literature može značiti samo manipulaciju.
I to je ono što mene najviše brine. Sve se više ljudi okreće protiv Crkve zato jer ne vole biti manipulirani. Kada bi nam netko dao samo jedan primjer da je bilo učinjeno nešto što je grijeh, ok slažem se, onda je zdravstveni odgoj loš.
Moj je prijedlog bio da se prepusti vlasti da pokaže hoće li se držati svog obećanja i kazniti svakog tko bi na zdravstvenom odgoju poučavao djecu nekršćanskim stvarima.
Trenutno sam jako zbunjen vezano na ovo što se događa. Nitko nije dao konkretan argument da se u bilo kojoj školi išta dogodilo, sve se svodi samo na to da je loših nekoliko rečenica u literaturi koje po obećanju nikada neće biti zloupotrebljene u školama.
Pri svemu tome gubimo vjernike jer ne vole biti manipulirani. Čak i mojim vlastitim roditeljima ne znam objasniti zašto je zdravstveni odgoj loš dok mogu bez najmanjeg problema argumentirati sve ostalo: zašto ne masturbacija, zašto ne kontracepcija, suzdržavanje od seksa, itd.

Ako ja, kao preobraćenik, koji sam počeo uokolo zagovarati da je čistoća itekako važna ne vidim niti jedan konkretan grješni primjer kako je onda tek drugima koji još nisu u cijelosti shvatili važnost 6. božje zapovjedi, kako će tek oni shvatiti tu situaciju.  
Jako me muči, a stvarno ne znam koji je pravi odgovor.  

Srdačan pozdrav,
MirkoDragi Mirko,

Ovo je duga i vrlo ozbiljna tema. Razumijem neke tvoje komentare koje u dobroj namjeri koristi veliki broj ljudi. Prvo odgoj djece je neizmjerno bitna stvar. Odgajati znači voditi prema određenom cilju. Znači, da odgajajući djecu želimo da ona u određenom periodu usvoje određene vrline, znanja ili kreposti. Odgajanje je tako bitno da je čak Ustavom RH kao najvišim pravnim aktom određeno u članku 63. da roditelji imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju svoje djece. Nadalje, pitanje seksualnog odgoja je bitno jer je seksualnost tako bitna i sveta, te je svatko od nas došao na svijet putem jednog takvog čina. No, ministarstvo nije pitalo roditelje o tome nego je uvelo ono što oni misle da je dobro i objasnili su da daju djeci samo informacije kako bi djeca prala zubiće, jela zdravo, bavila se tjelesnom aktivnošću te se znala čuvati od spolno prenosivih bolesti i neželjenih trudnoća te da bi svakoga tolerirala. To jako lijepo zvuči i čovjek u tome ne vidi problem. Prvo nitko nije protiv zdravstvenog odgoja (prva 3 modula su dobra, iako i tu mnogi pedijatri imaju mnoge ozbiljne zamjerke). Nitko nije niti protiv spolnog odgoja ali je protiv ovakvog spolnog odgoja koji je dan u 4. modulu ZO-a. Od samog uvođenja, koje je provedeno nasilno nakon što su sve škole već donijele svoj program za iduću godinu, bez kurikuluma, pojavila se sumnja građana i roditelja. Drugo, donesen je kurikulum u kojem se između ostalog spominje i pojam roda i spola (što je socijalni konstrukt, a ne egzaktna znanost i spada u pokret GENDER, ovo sam slobodno nazvao, ali ako malo kopaš po netu i pišeš gender naići ćeš na svašta). To je još više unijelo pomutnju kod roditelja. Nakon toga daju popis literautre. E sad, ono što je bitno, oni govore da je sve na razini informacije, znači da postoje osobe koje imaju muška spolna obilježja a osjećaju se kao žene i moramo ih poštivati. To bi išlo pod tzv. deskriptivnu znanost koja samo opiše što postoji no ukoliko netko krene promovirati nešto tako zalazi u tzv. preskriptivnu znanost što je već područje etike i ne može više biti moralno neutralno. A ako pogledaš preporučenu literaturu koja govori o rodu i spolu onda shvatiš da ta knjiga ne govori na razini informacije već promiče takvu jednu ideologiju i gdje se kaže otprilike ovako:“Zašto ne bismo dekonstruirali i taj pojam muško i žensko, zašto bismo slijedili naučnike koji žele sve staviti u predvidljive dvojnosti“. Ovdje se radi o preodgoju. Mi ne kažemo da će oni to učiti, no profesor koji želi „znati više“ može djeci malo „proširiti“ znanje. Takav program će biti klica iz koje sutradan može izniknuti svašta. Podaci pokazuju da Hrvatska ima jednu o najnižih stopa maloljetničkih trudnoća, spolno prenosivih bolesti itd., a čemu onda takva hitna intervencija da se „spase“ naša djeca. Mnoge zemlje u kojima je uvedena seksualna edukacija nisu pokazale smanjenje na tim područjima. Smatram da se ovdje radi o jednoj podvali od strane sekularno, lijevo orjentiranih krugova, kako znanstvenih i aktivističkih tako i političkih.

Btb,
don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh