Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Marijino uznesenje na nebo

Poštovani, zanima me kako je Djevica Marija mogla biti uznesena na nebo, ako mi vjerujemo da je nebo za sada stanje dok ne dođe Isus koji će suditi i živima i mrtvima, koji će izgraditi novi grad Jeruzalem te će naše duše biti spojene sa uskrslim tijelom. Da li to znači da mjesto kao Raj ipak postoji ili je Marijino tijelo uzneseno u stanje? Alojz


Poštovani Alojze,

Vaše pitanje je veoma zanimljivo. Nadam se da i drugi vjernici pitaju isto i traže odgovor koji mogu dobiti vrlo lako, budući da se o Marijinom uznesenju na nebo govorilo kroz gotovo čitavu povijest kršćanstva. Napokon, papa Pio XII. je 1. studenoga 1950. nauk o Marijinu uznesenju dušom i tijelom u nebesku slavu proglasio člankom vjere.

Prvo treba reći da Biblija nije jedini izvor vjerskih istina, nego i Predaja.

"Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom." (2 Sol 2,15)

I crkveni oci i crkveno učiteljstvo po nadahnuću i upućivanju Duha Svetoga mogu biti izvor vjerskih istina:

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.

No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu;

jer neće govoriti sam od sebe,nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.

On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je.

Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.« Iv 16, 12-15

O Marijinu uznesenju jasno govore neki službeni crkveni dokumenti. Ja ću Vam ih sada navesti, jer ih nema jasno istaknuto u linkovima s interneta koje ću vam proslijediti, ali zato neću ulaziti u dodatna pojašnjavanja, jer će te zajedno s ovim navodima i linkovima koje ćete pročitati dobiti i više od željenih odgovora na svoja pitanja.

II. vatikanski sabor vrlo jasno piše:

» Lumen Gentium « (III. sjednica, 21.XI.1964.):

59. Marija poslije uzašašća

Budući da se Bogu svidjelo svečano očitovati otajstvo ljudskoga spasenja ne prije nego što izlije od Krista obećanoga Duha, vidimo apostole kako prije dana Pedesetnice »jednodušno ustraju u molitvi sa ženama, s Marijom Isusovom majkom, i s njegovom braćom« (Dj 1, 14) te kako također Marija svojim molitvama zaziva dar Duha, koji ju je za navještenja bio osjenio. Na kraju je neokaljana Djevica, sačuvana slobodnom od svake ljage istočnoga grijeha, pošto je dovršila tijek zemaljskoga života, tijelom i dušom bila uznesena u nebesku slavu; Gospodin ju je pak uzvisio kao Kraljicu sviju, da bude potpunije suobličena sa svojim Sinom, Gospodarem gospodara (usp. Otk 19, 16) i pobjednikom nad grijehom i smrću.

Katekizam katoličke crkve:

966 "Napokon Bezgrešna Djevica, sačuvana čista od svake ljage istočnoga grijeha, ispunivši tijek zemaljskog života, bila je s dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu, i od Gospodina uzvišena kao kraljica svemira, da bude što sličnija svojemu Sinu, gospodaru i pobjedniku nad grijehom i smrću". Uznesenje Blažene Djevice posebno je sudioništvo u Uskrsnuću njezina Sina i anticipacija uskrsnuća drugih kršćana:

U porodu si, Bogorodice, sačuvala djevičanstvo, a po smrti nisi ostavila svijet. Preselila si se k Životu, jer si Majka Života, i svojim molitvama izbavljaš od smrti naše duše.

U stručnome članku „Teološke razlike u nauci istočne i zapadne crkve“ Ante Bilokapić kaže:

b) Uznesenje Bl. Djevice Marije na nebo

1. studenog 1950. papa Pio XII. s apostolskom konstitucijom Munificentissimus Deus prglašava kao dogmu objavljenu od Boga da BI. Dj. Marija svršivši tijek svoga zemaljskog života »bi uznesena dušom i tijelom u nebesku slavu«. I ovaj nauk o Marijinu uznesenju zasniva se, kako to kaže Apostolska konstitucija, na starom uvjerenju Crkve. Naime, već u

5. stoljeću istočna Crkva slavi Uznesenje Marijino na nebo kao blagdan, dok se na Zapadu taj blagdan uvodi i počinje slaviti tri stoljeća poslije. Tako se onda svečanim proglašenjem i ovoga nauka člankom vjere nije ništa istom nauku nadodalo, nego se starom vjerovanju dala čvršća i jasnija formulacija.

Linkovi:

http://sion.hr/hr_HR/blog/4/Vjeronauk/300/Je-li-nauk-o-Marijinu-uznesenju-protivan-Bibliji.html

http://www.tebe-trazim.com/forum/viewtopic.php?t=438#p7921

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus_en.html

U evanđelju na više mjesta možemo pronaći Isusovo spominjanje neba. Primjerice, raj je dom Očev u kojem ćemo stanovati i možemo ga zamišljati kao mjesto:

Iv 14, 1-4:

Isus – put do Oca

»Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!

U domu Oca mojega ima mnogo stanova.

Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’?

Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi

da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.«

Prema tome Marija je uznesena u nebesku slavu k Ocu.

I za kraj (iako se možda i spominje u gore navedenim linkovima):

Drugi vatikanski sabor donio je u Dogmatskoj konstituciji o Crkvi poglavlje o Mariji u otajstvu Krista i Crkve. Glavne misli iz tog poglavlja preuzete su u novo predslovlje Uznesenja:

"Jer danas si na nebo uznio Djevicu Bogorodicu, početak i sliku konačnog savršenstva tvoje Crkve i putokaz nade i utjehe tvome putničkom narodu. Ti nisi dao da trune u grobu ona koja je iz svoga krila rodila utjelovljenog Sina tvoga, začetnika svakog života."

http://www.katolici.org/katekizam.php?action=c_vidi&id=13811


Božji blagoslov!

don Damir
Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh