Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Kako gledati na govor u jezicima?

Poštovani,
zanima me stav Katoličke crkve o govoru u jezicima. U zadnje vrijeme sam se počela zanimati za obnovu u duhu i znam da se govor u jezicima spominje u Bibliji. Međutim sam čitala članke kako govor u jezicima nije od Boga i ne djeluje Duh Sveti kroz nas. Također sam naišla na sličan ritual u Hinduizmu - polaganje ruku nakon kojih se čovjek trese, glasno smije ili oponaša zvukove životinja.


Poštovana!

Katolička Crkva je na Drugom vatikanskom Saboru, u Dogmatskoj konstituciji o Crkvi potvrdila ulogu karizmi:

„Duh Sveti ne samo da po sakramentima i slu¬žbama Božji Narod posvećuje i vodi i krepostima ga uresuje, nego svoje darove »dijeleći kako hoće« (l Kor 12, 11), dijeli među vjer¬nike svakoga staleža također posebne milosti, kojima ih čini spo¬sobnim i spremnima da prime razna djela ili dužnosti korisne za obnovu i veću izgradnju Crkve, prema onomu: »Svakomu se daje očitovanje Duha na korist« (l Kor 12, 7). Te karizme, bilo najsjajnije, bilo jednostavnije, i više raširene, budući da su osobito prilagođene potrebama Crkve i korisne, treba primiti sa zahvalom i utjehom. Izvanredne pak darove ne treba lakoumno tražiti, niti se preuzetno smiju od njih očekivati plodovi apostolskih djela; ali sud o njihovoj ispravnosti i urednoj upotrebi spada na one koji upravljaju Crkvom, na koje osobito spada ne ugasiti Duha, nego sve ispitati i zadržati ono što je dobro (usp. l Sol 5, 12 i 19—21)“ (LG 12).

Također je Crkva, preko Pontifikalnog vijeća za laike, dekretom od 14. rujna 1993. priznala ICCRS (Međunarodnu službu katoličke karizmatske obnove) „kao tijelo za promicanje Katoličke karizmatske obnove… odobravajući njegov Statut“.

Budući da je među ciljevima ICCRS-a navedenim u tom Statutu i „jačanje primanja i korištenja duhovnih darova (charismata) ne samo unutar karizmatske obnove, već također i u Crkvi u širem smislu“, očito je da Crkva upućuje na ICCRS kao kompetentno mjesto za dobivanje smjernica o karizmama, ne dirajući pritom u vlast mjesnih pastira koja se spominje u gore navedenom odlomku „Lumen Gentium“-a.

ICCRS pak bez sumnje prihvaća i promovira dar govora u jezicima, te je više puta i na više načina pisao o toj karizmi; inače, među članovima Katoličke karizmatske obnove on je općeprihvaćen. Iako postoje neka različita mišljenja o tome kako verificirati ispravnost te karizme u pojedinom slučaju i kako ju ispravno primjenjivati, ipak je sama karizma u biti neosporna, prvenstveno stoga što o njoj (podosta) govori sam sv. Pavao:   

„Doista jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čuotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika“ (1 Kor 12,8-10).

„Tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene“ (1 Kor 14,2).

„Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgrađuje“ (1 Kor 14,4).

„Htio bih da vi svi govorite drugim jezicima“ (1Kor 14,5).

„Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli“ (1 Kor 14,14).

„Hvala Bogu, ja govorim drugim jezicima većma nego svi vi“ (1 Kor 14,18).

„Ne priječite da se govori drugim jezicima“ (1 Kor 14,39).

S obzirom na navedeno, može se nedvojbeno ustvrditi da Crkva poznaje i priznaje ovaj duhovni dar, kojega međutim (kao i sve drugo) valja ispravno razumjeti i koristiti kako bi on ispunio svoju svrhu – izgradnju Crkve, počevši od izgradnje samoga vjernika koji koristi ovu karizmu.

Peporučam ti također slijedeći link:

http://www.iccrs.org/public/img_catalogo/prodotti/QDC11_En.pdf

Neka te Gospodin obdari svim duhovnim darovima koji su ti potrebni za ispunjenje tvog kršćanskog poslanja.


Btb,
don Damir
Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh