Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Svevideće oko i piramida

Hvaljen Isus i Marija! Zanima me nešto o svevidećem oku i piramidi . Malo me buni, je li to naš simbol ili masonski? Viđamo ga na nekim crkvama. Pa vas molim da mi pojasnite. Hvala!


Uvijeke!

U naše vrijeme mnogo je zabuna oko simbola, pa se ponekad događa i da se kršćani distanciraju od nekih svojih simbola, a neke protukršćanske nose na sebi ili drže oko sebe.

Iznad nas Božje oko je
Što po sve dane gleda nas
On sva nam djela promatra
Od rane zore do noći

Ove stihove sadrži jedan himan iz Časoslova, svjedočeći da pojam, a onda i simbol «svevidećeg oka» pripada kršćanskoj baštini. Svevideće oko ponekad se prikazuje u trokutu, pri čemu je trokut simbol Presvetog Trojstva.  

Već sam o tome nešto pisao, pa te upućujem i na taj odgovor:
http://studentski-pastoral.com/index.php/pitajteKapelana/82
Piramida sa svevidećim okom općepoznata je pak s pozadine američke novčanice od jednog dolara. Radi se zapravo o pozadini američkog državnog pečata. Službeno tumačenje tog znaka glasi ovako: «Piramida označava snagu i trajnost. Oko iznad nje i geslo («Annuit coeptis») aludiraju na znakove kojima je providnost poduprla američku stvar. Zapisana godina odnosi se na Deklaraciju nezavisnosti, a riječi ispod nje («Novus ordo seclorum») označavaju početak nove američke ere, koja tada počinje.»

Nije mi poznato da je piramida ikad bila kršćanski simbol. Neki tvrde da se tu radi o izvornom američkom simbolizmu, a drugi da se radi o masonskom utjecaju.  

Neka te Gospodin po svojoj providnosti vodi i čuva.

Btb,
don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh