Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Izopćenje iz Crkve

Poštovani,
nedavno sam čula da čovjek može biti izopćen iz Crkve kao posljedica nekih radnja koje je učinio. Možete li mi reći koji su to slučajevi i kako se vratiti natrag nakon toga? Kako da znam da nisam učinila nešto što me izopćilo a da uopće toga nisam bila svjesna? Pozdrav i hvala!Poštovana,

hvala ti na ovom pitanju. U Crkvi uistnu postoji ekskomunikacija. Ona se smatra popravnom kaznom, dakle cilj joj je posvijestiti vjerniku da se određenim svojim ponašanjem sam odjeljuje od crkvenog zajedništva i da je potreban obraćenja. S time u skladu, odrješenje od ekskomunikacije (hrvatski naziv je izopćenje) ovlašteni svećenik može dati čim postoji kajanje u vezi s djelom koje je dovelo do kazne te barem ozbiljna spremnost na popravak štete i sablazni.

Grijesi uz koje je povezano izopćenje jesu: krivovjerje; otpad od vjere; raskol; pobačaj; svetogrdno postupanje s posvećenim česticama; fizički napad na papu; sakramentalno odrješenje sukrivca u bludnom grijehu; posveta biskupa bez papinskog naloga; izravna povreda sakramentalnog pečata (ispovijedi).  

Što se tiče prva tri kažnjiva djela, Zakonik kanonskog prava definira ih ovako:
Kan. 751 - Krivovjerjem naziva se uporno nijekanje, poslije primljenog krštenja, neke istine koja treba da se vjeruje božanskom i katoličkom vjerom ili uporno sumnjanje u nju; otpad je potpuno odbacivanje kršćanske vjere; raskol je uskraćivanje podložnosti vrhovnom svećeniku ili zajedništva s članovima Crkve koji su mu podložni.

Valja napomenuti i da izopćenje u slučaju pobačaja ne pogađa samo ženu koja je pobacila, već i sve one koji su sudjelovali u tome.
 
No, Zakonik navodi i slučajeve u kojima se ne upada u kaznu:

Kan. 1323 - Kad prekrši zakon ili zapovijed, nikakvoj kazni ne podliježe onaj:
     1. tko još nije navršio 16 godina;
     2. tko bez krivnje nije znao da krši zakon ili zapovijed; s neznanjem pak izjednačuje se nepažnja i zabluda;
     3. tko je djelovao zbog fizičke sile ili zbog nenadnog slučaja koji nije mogao predvidjeti ili predviđenoga nije mogao spriječiti;
     4. tko je djelovao prisiljen velikim strahom, makar samo relativno velikim, ili zbog prijeke potrebe ili zbog velike neugodnosti, osim ako čin u sebi nije zao ili ako nije usmjeren na štetu duša;
     5. tko je u zakonitoj obrani sebe ili drugoga djelovao protiv nepravedna napadača, dok čuva dužnu mjeru;
     6. tko nije bio sposoban služiti se razumom, uz obdržavanje propisa kann. 1324, § 1, br. 2 i 1325;
     7. tko je bez krivnje mislio da ima neka od okolnosti o kojima se govori u brr. 4 i 5.

U pogledu otpuštanja kazne izopćenja stoji:
«Unaprijed izrečenu kaznu izopćenja ili zabrane bogoslužja koja nije proglašena može otpustiti ispovjednik u unutrašnjem sakramentalnom području, ako je pokorniku teško ostati u stanju teškoga grijeha za vrijeme potrebno da o tome odluči mjerodavni poglavar» (Kan. 1357 - § 1.).

Dakle, ukoliko si učinila neko od navedenih djela i smatraš da si mogla upasti u izopćenje, trebala bi se obratiti ispovjedniku, koji će pak znati i detalje u vezi s ovom situacijom.

Inače, Zakonik kanonskog prava dostupan je i online, pa ti ga preporučam kao vrlo koristan izvor praktičnih informacija za vjerski život.
 
Btb,
don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh