Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Svećenstvo u Bibliji

Sveti prorok Enoh je imao puno djece i Bog ga je unatoč tome uzdigao na nebo. Ako je Enoh imao puno djece i ti grijesi su mu bili oprošteni zašto se onda katolički svećenici ne mogu vjenčati? Je li moguć spolni odnos bez stvaranja ikakvog grijeha ili bez strasti? Je li "Pjesma nad pjesmama" govori o strasnoj ljubavi između muškarca i žene? Hvala unapred.


Poštovani,

hvala na Vašem pitanju. U oblikovanju svoga životnoga stila, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, svećenici Novoga Zavjeta se prvenstveno trebaju ugledati u Isusa Krista. A on je ne samo živio, već i otvoreno proglasio celibat radi Kraljevstva nebeskog (usp. Mt 19,12). Redak prije toga potvrđuje izjavu apostola da je bolje ne ženiti se riječima «Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano». U Evanđelju po Luki pak, između ostalog, čitamo i da će svatko tko radi Gospodina «ostavi ženu» primiti mnogostruko i uz to život vječni (18,28-30). U tom kontekstu sv. Petar u ime svih apostola kaže da su oni «sve» ostavili i pošli za Isusom (Mt 19,27-29).

Sv. Pavao, veliki učitelj naroda, također kaže u sedmom poglavlju Poslanice Korinćanima da bi htio da su svi neoženjeni kao on, ali priznaje da «svatko ima svoj dar od Boga», odnosno da nisu svi pozvani na bezbračnost. Ipak, na razini objektivnog reda vrijednosti, Pavao jasno kaže da je onaj tko se ne ženi više u mogućnosti brinuti se o Gospodnjim stvarima. Ivan Krstitelj je također bio celibatarac.

Što se tiče starozavjetnih proroka, Jeremija je bio pozvan na celibat (usp. Jr 16,1), a po predaji se smatra da se ni Ilija ni Elizej, pa ni neki drugi proroci, nisu ženili. O tome se mogu naći potvrde i u židovskim spisima.

U svjetlu svega navedenog, zapravo ne razumijem zašto bi prorok Enoh trebao biti posebno relevantan za pitanje celibata. On je u pogledu ženidbe živio «starozavjetni standard», kao i praotac Abraham i toliki drugi, gotovo svi osim nekoliko (vrlo časnih) iznimki. Uostalom, Enoh se pojavljuje u osvit ljudskoga roda, kada je njegovo širenje po krugu zemaljskom bilo u prvom planu.  

Također, postoje i mnogi drugi argumenti koji idu u prilog spolne uzdržljivosti klerika, a koje posebno nalazimo kod crkvenih otaca, koji se pak osobito pozivaju na primjer privremene uzdržljivosti kod starozavjetnih svećenika a i fortiori zaključuju o potrebi trajne uzdržljivosti kod službenika Novoga Saveza. Privremene uzdržljivosti u SZ bilo je i u drugim slučajevima, primjerice kada se Izrael pod Mojsijevim vodstvom pripremao za sklapanje saveza s Bogom na Sinaju (usp. Izl 19,15). Logično je da punina milosti i istine Novoga Zavjeta usavršuje slike i sjene Staroga. Nadalje, privremena uzdržljivost bračnih drugova radi molitve (1 Kor 7,5) također je osnova za zaključak o trajnoj uzdržljivosti onih koji trajno trebaju biti u molitvi. I najnovija istraživanja prvog kršćanstva potvrđuju praksu kleričke uzdržljivosti. Valja napomenuti da se, međutim, nije radilo o tome da se ne redi oženjene muškarce, već su se zaređeni (i njihove supruge) smatrali obveznim na uzdržljivost od tog trenutka.

«Pjesma nad pjesmama» odnosi se na ljubav između muškarca i žene, baš kao i sakrament ženidbe. No, i taj sakrament i taj sveti spis upućuju na nešto dublje od onoga što se na prvi pogled vidi, a to je otajstvo Krista i Crkve (usp. Ef 5,32). To također potvrđuju brojni sveci i mistici, kojima je upravo «Pjesma nad pjesmama» bila omiljeni tekst, tako prikladan da opiše ono što je svatko od njih proživljavao u svome odnosu s Gospodinom.

Što se tiče grijeha i strasti, to dvoje treba razlikovati. Strasti su «pokreti čuvstvenosti» i po sebi nisu ni dobre ni loše, već njihova moralnost ovisi o tome jesu li razumom i voljom upravljene na dobro ili na zlo. Normalno je da u bračnom činu bude strasti. Također, Crkva jasno kaže da je bračni čin po sebi častan. Stoga u kontekstu govora o spolnoj uzdržljivosti nije riječ o tome da se brak ili bračni čin preziru kao grešni. Radi se o tome da se i ono što je dobro odloži radi onoga što je bolje radi zajedništva s Kristom, kako bi rekao pustinjak sv. Makarije Veliki.

Btb,
don Damir  Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh