Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Marija i Josip

Zanima me kako pobliže objašnjavate redak Mt. 1, 25:
"I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus."
Jesu li Marija i Josip konzumirali svoj brak?


Ova biblijska rečenica često se koristila se kao argument protiv katoličke vjere u Marijino trajno djevičanstvo. Postoji puno knjiga koje objašnjavaju navedene nedoumice, a jedan vrlo dobar i sažet odgovor daje Karl Keating u knjizi „Catholicism and Fundamentalism“ izdanoj još 1988. godine na koju ću se ovdje i referirati. Odmah moramo reći da je kod rasprava o biblijskim tekstovima uvijek bitno da se oslanjamo na izvorne jezike jer suvremeni prijevodi i promjena kulturnog konteksta može nam neke stvari učiniti nejasnima. Oni koji se protive ideji Marijinog trajnog djevičanstva rečenicu iz tvoga pitanja „I ne upozna ju dok ne rodi svoga sina (prvorođenca). I nadjene mu ime Isus“ (Mt 1,25) tumače kao jasnu naznaku da su Marija i Josip kasnije imali normalne bračne spolne odnose te još djece. Argument se zapravo temelji na riječi „dok“ iz kojeg se onda zaključuje da je ono što je slijedilo „nakon“ bilo drugačije. Taj argument se podupire i time što se u pojedinim novozavjetnim rukopisima umjesto „dok ne rodi sina“ nalazi podrobnije oznaka „dok ne rodi sina prvorođenca“. Imenica „prvorođenac“ navodno sugerira da je nakon njega slijedilo još druge djece. Međutim, oba argumenta su prilično labava jer se biblijski izrazi pokušavaju krivo interpretirati u duhu modernog shvaćanja. Danas veznik „dok“, „sve dok“ ili „sve do“ sugerira trajanje neke radnje do određenog trenutka nakon kojega se radnja ili stanje mijenjaju. Ali u Bibliji on jednostavno označava samo to da se nešto nije dogodilo do određene vremenske točke i ne implicira se da se to dogodilo kasnije. Ako bismo taj veznik pod svaku cijenu htjeli razumijevati u modernom smislu, onda bi nam neki biblijski tekstovi bili čudni ili nerazumljivi, npr. „A Mikala, Šaulova kći, ne imade poroda do dana (ἕως) svoje smrti.“ (2 Sam 6,23) Zar nam to sugerira da je imala djece nakon smrti? Jednako tako, u knjizi Postanka čitamo: „Kad je izminulo četrdeset dana, Noa otvori prozor što ga je načinio na korablji; ispusti gavrana, a gavran svejednako odlijetaše i dolijetaše dok (ἕως) se vode sa zemlje nisu isušile.“ (Post 8,6-7) Iz teksta znamo da se gavran uopće nije vratio, dakle tekst samo želi reći da se njegov povratak do određenog trenutka nije dogodio. Ima još mnoštvo primjera kojima se ovo može ilustrirati. Nama je pak važno da na redak iz Matejeva evanđelja ne primjenjujemo neko novo, moderno značenje iz kojega bismo izvlačili zaključke koje biblijski pisac nije imao na umu. To će reći da navedeni redak samo želi istaknuti da su Marija i Josip živjeli u čistoći do Isusova rođenja, ne implicirajući da se to kasnije promijenilo. Moderniji prijevodi su svjesni ove činjenice tako da New American Bible ovaj redak sada prevodi s: „He had no relations with her at any time before she bore a son.“ Knox translation navodi još jasnije: „On ju nije poznavao u trenutku kada je rodila sina.“

Drugi argument prema kojem riječ „prvorođenac“ sugerira i drugu djecu također je neodrživ. Već iz starog zavjeta je jasno da je prvi sin samim rođenjem dobivao naziv „prvorođenac“. Prema tome, nije se moralo čekati da se rodi i drugi sin da bi onaj prvi tek tada dobio taj naslov. To je bio običaj ne samo u Izraelu, nego i u okolnim narodima. Poznat je jedan staroegipatski natpis koji se odnosi na ženu koja je umrla rađajući „prvorođenca“.

Ukratko, iz biblijskog teksta ni po čemu ne možemo zaključiti da su Marija i Josip imali spolne odnose nakon Isusova rođenja, a prema tome niti to da su imali još djece nakon njega. Iako Novi zavjet općenito ne govori puno o Mariji nakon Isusova rođenja, duga Crkvena tradicija ju je uvijek smatrala „Vazdadjevicom“ (Aeiparthenos), a to se vjerovanje održalo sve do danas.

BTB,

don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh