Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Bog i životinje

Zašto Isus nije ništa rekao o uskrsnuću životinja, što je to rezervirano samo za ljude, i ako je Bog stvorio ovaj svijet, dakle ono što uključuje i neljudska bića (životinje, biljke, itd..) zašto bi onda Bog trebao biti antropomorfan, nije li to malo previše antropocentrično sada u vrijeme općih ekoloških katastrofa i masovnih izumiranja životinjskih vrsta (što nažalost direktno utječe i na nas jer jedemo i koristimo životinje)? Krešimir


Dragi Krešimire,

Kao što čitamo na prvim stranicama Biblije, stvaranje čovjeka je ujedno vrhunac cjelokupnog Božjeg stvaranja. Iako je Bog stvorio čitavi svemir, samo je u čovjeka udahnuo svoj "dah" i učinio ga bićem slobode s kojim je stupio u međusobni dijalog. Čovjek je stvoren "na sliku Boga", a to znači da samim svojim postojanjem odražava i nešto od Božje naravi. Samo zbog toga on može služiti kao analogan simbol, antropomorfni izrazi su nam shvatljivi. Kada govorimo o Božjoj ljubavi krećemo od našeg ljudskog iskustva ljubavi, imajući na umu da je ta osobina kod Boga beskrajno veća, itd. Možda to je antropocentrično, ali je i cjelokupni opis stvaranja antropocentričan jer se čovjek pojavljuje kao vrhunac stvaranja i postavljen je u središte svega stvorenog.

Na tim istim stranicama čitamo i kako je čovjek smješten u edenski vrt da ga obrađuje i čuva. Dakle, on se prema Božjim stvorenjima (između ostalog prema životinjama) treba odnositi s brigom. Noa je najbolji primjer tog odnosa. Bog je mogao nakon potopa nanovo stvoriti sve životinje, ali se pripoviješću o Noi upravo želi naglasiti važnost čovjekove brige za živi svijet. Ipak, to ne znači da se životinje i čovjek nalaze na istom ontološkom statusu. One nemaju ljudsku dušu, koju je i sam Sin Božji utjelovljenjem preuzeo. Stoga životinje ne stoje u jednakom (sinovskom) odnosu prema Bogu kao ljudi.

Evo ti nekoliko citata iz Katekizma o životinjama:

2416 Životinje su stvorovi Božji. Bog ih okružuje svojom providnosnom skrbi.[149] Samim svojim postojanjem one ga blagoslivlju i slave.[150] I ljudi su dužni prema njima biti dobrohotni. Sjetimo se s kojom su nježnošću sveci, kao sveti Franjo Asiški ili sveti Filip Neri, postupali prema životinjama. 

2417 Bog je povjerio životinje upravi onoga kojega je stvorio na svoju sliku.[151] Zakonito je dakle služiti se životinjama za hranu i za izradbu odjeće. Može ih se pripitomljivati da bi čovjeku pomagale u njegovu radu i dokolici. Ako ostaju u razumnim granicama, medicinski i znanstveni pokusi na životinjama moralno su prihvatljivi, jer pridonose njegovanju ili poštedi ljudskih života. 

2418 Protivno je ljudskom dostojanstvu zadavati životinjama uzaludne patnje i rasipati njihove živote. Nedostojno je također trošiti za njih svote koje bi ponajprije morale olakšavati ljudske nevolje. Može se voljeti životinje; ne može im se davati osjećaji koji se duguju samo osobama. 

BTB,

Don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh