Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Ženidba u Pravoslavnoj crkvi I

U civilnom braku sam 35 godina. Katolkinja sam. Suprug je prije 3 godine postao vjernik, pravoslavac, ide na ispovijed i pričest. Ako pristanem na brak u Pravoslavnoj crkvi, da li bih tada mogla pristupiti ispovijedi i pričesti u Katoličkoj crkvi?
Hvala na odgovoru! IvanaPoštovana Ivana,

Zahvaljujem na postavljenom pitanju. Dijelim s Vama radost obraćenja Vašega muža. Poblematiku Vašega pitanja obrađuje Zakonik kanonskoga prava u kanonima 1124. do 1129. No, problematika je malo složenija te se ne može gledati samo s katoličkoga stajališta. U obzir treba uzeti i pravoslavnu stranu, budući da razmišljate o vjenčanju u Pravoslavnoj crkvi. Svaka crkva ima svoje zakone i uvjete sklapanja mješovite ženidbe koje treba zadovoljiti. Na stranici Glasa Koncila postoji konkretan i kvalitetan odgovor na ovu temu, pa ja osobno ne ću naširoko pisati, nego ću Vam ga proslijediti da ne bih pisao iste stvari. Prilažem Vam kanone koji u odgovoru Glasa Koncila nisu napisani nego samo navedeni. No prije svega kratko i jasno ću odgovoriti na dva Vaša pitanja.

1.  Kao Katolički svećenik osobno bih volio da brak bude Katoličkoj crkvi te da djecu odgajate u katoličkome duhu.

2.  Unatoč vjenčanju u Pravoslavnoj crkvi, mogli biste se ispovijedati i pričešćivati u Katoličkoj crkvi, ali to treba dopustiti ordinarij (biskup).

Prilažem Vam kanone, a iza njih odgovor Glasa Koncila. Želim Vam svako dobro i sve najbolje u Vašem zajedničkome životu.

Kan. 1124 - Ženidba između dviju krštenih osoba od kojih je jedna krštena u Katoličkoj crkvi ili je u nju primljena poslije krštenja i koja nije od nje formalnim činom otpala, a druga pripada Crkvi, ili crkvenoj zajednici koja nema potpunog zajedništva s Katoličkom crkvom, zabranjena je bez izričite dozvole mjerodavne vlasti.

Kan. 1125 - Tu dozvolu može dati mjesni ordinarij ako postoji opravdan i razborit razlog; neka je ne dade, osim pošto se ispune sljedeći uvjeti:

1. katolička stranka treba izjaviti da je spremna otkloniti pogibelji otpada od vjere i dati iskreno obećanje da će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi sva djeca bila krštena i odgojena u Katoličkoj crkvi;

2. o tim obećanjima koja treba da dade katolička stranka neka se pravodobno obavijesti druga stranka tako da bude sigurno da je ova svjesna obećanja i obveze katoličke stranke;

3. obje stranke treba da se pouče o svrhama i bitnim svojstvima ženidbe, koje ni jedna ni druga stranka ne smiju isključiti.

Kan. 1127 - § 1. Što se tiče oblika koji treba da se primijeni u mješovitoj ženidbi, neka se obdržavaju propisi kan. 1108; ako pak katolička stranka sklapa ženidbu s nekatoličkom strankom istočnog obreda, kanonski oblik sklapanja treba da se obdržava samo za dopuštenost; za valjanost pak traži se sudjelovanje posvećenog službenika, uz obdržavanje ostaloga što po pravu treba obdržavati.

§ 2. Ako obdržavanju kanonskog oblika stoje na putu velike poteškoće, mjesni ordinarij katoličke stranke ima pravo u pojedinačnim slučajevima dati oprost od njega, posavjetovavši se ipak s ordinarijem mjesta gdje se sklapa ženidba i poštujući za valjanost neki javni oblik sklapanja; biskupska konferencija treba da donese odredbe prema kojima će se spomenuti oprost ujednačeno davati.

§ 3. Zabranjuje se, prije ili poslije kanonskog sklapanja prema odredbi § 1, drugo vjersko sklapanje iste ženidbe radi davanja ili obnavljanja ženidbene privole; isto tako neka ne bude vjerskog sklapanja u kojemu bi katolički i nekatolički služitelj istodobno, obavljajući svaki svoj obred, tražili privolu stranaka.

Kan. 1128 - Neka se mjesni ordinariji i drugi pastiri duša brinu da katoličkom ženidbenom drugu i djeci rođenoj iz mješovite ženidbe ne uzmanjka duhovne pomoći za izvršavanje njihovih obveza i neka pomažu ženidbenim drugovima u unapređivanju jedinstva ženidbenog i obiteljskog života.

Kan. 1129 - Propisi kann. 1127 i 1128 treba da se primjenjuju i na ženidbe kojima stoji na putu smetnja različitosti vjere, o kojoj se govori u kan. 1086, § 1.

Glas Koncila:

http://www.glas-koncila.hr/index.php?option=com_php&Itemid=41&news_ID=20358


Božji blagoslov,

don Damir
Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh