Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Mješoviti brak i odgoj djece

Je li moguće sklopiti brak u Katoličkoj crkvi, a djecu krstiti u Pravoslavnoj crkvi? Dakle, ja bih nastavio živjeti svoju Katoličku vjeru, a djecu bi učili o jednom i drugom jer je supruga Pravoslavka.


Poštovani,
zahvaljujem na pitanju. Svaka crkva ima svoje zakone i uvjete sklapanja mješovite ženidbe koje treba zadovoljiti. Na stranici Glasa Koncila postoji konkretan i kvalitetan odgovor na ovu temu, pa ja osobno neću naširoko pisati, nego ću Vam ga proslijediti da ne bih pisao iste stvari. Prilažem Vam kanone koji u odgovoru Glasa Koncila nisu napisani nego samo navedeni. No prije svega kratko i jasno ću odgovoriti na dva Vaša pitanja.
•   Nije moguće sklopiti brak u Katoličkoj crvki, a djecu krstiti u Pravoslavnoj. I obrnuto.
•   Kao Katolički svećenik osobno bih volio da brak bude u Katoličkoj crkvi te da djecu odgajate u katoličkome duhu.
•   Unatoč vjenčanju u Pravoslavnoj crkvi, mogli biste se ispovijedati i pričešćivati u Katoličkoj crkvi, ali to treba dopustiti ordinarij (mjesni biskup).

Prilažem odgovor Glasa Koncila, a iza njega kanone. Želim Vam svako dobro i sve najbolje u Vašem zajedničkome životu.

Glas Koncila:
http://www.glas-koncila.hr/index.php?option=com_php&Itemid=41&news_ID=20358

Smijem li se vjenčati u pravoslavnoj crkvi?
Je li grijeh mene kao vjernice koja imam sve sakramente vjenčati se u pravoslavnoj crkvi, a u katoličkoj i dalje primati pričest i sve ostalo? Je li grijeh krstiti djecu u pravoslavnoj crkvi, a odgajati ih u obje vjere? Svi misle kako se ili jedna ili druga strana u ovom slučaju odriču svoje vjere i onoga što jesi. Ne želim neblagoslovljen brak ili civilni brak.

Čitateljica P. K.

O Vašemu pitanju katolički Zakonik kanonskoga prava govori u 6. poglavlju, u kanonima 1124. do 1129, regulirajući ženidbe katolika s pripadnicima drugih kršćanskih vjeroispovijesti. No, kako ispravno upozorava dr. Tomo Vukšić, biskup, u svom članku »Mješovite ženidbe u katoličanstvu, pravoslavlju i islamu. Pravno i pastoralno pitanje u međuvjerskim odnosima« (Crkva u svijetu, 2007), »problematiku mješovitih ženidaba ne može se promatrati samo iz kuta katoličkoga ženidbenog prava i dušobrižničkih nastojanja Katoličke Crkve«. Kako u ovom odgovoru nećemo moći biti iscrpni, preporučujemo Vam da i sami pročitate taj članak, ali i da se posavjetujete sa svojim župnikom, jer iz Vaših nam je pitanja jasno da ste od svoga mogućeg budućeg životnog partnera osnovne informacije o ženidbenom pravu Srpske pravoslavne Crkve donekle već dobili.

Naime, kako objašnjava dr. Vukšić, ženidbeno pravo Srpske pravoslavne Crkve poznaje bračne smetnje među kojima razlikuje uklonjive i neuklonjive. Među neuklonjivim smetnjama nalazi se i »razlika vere« (disparitas cultus), što znači da pravoslavac ni u kojem slučaju ne može sklopiti valjanu ženidbu s nekrštenom osobom, dok smetnja »razlika veroispovesti« (mixta religio) pripada među one uklonjive. To bi bio Vaš slučaj i mogli biste se vjenčati u Pravoslavnoj Crkvi ako prihvatite pravoslavno zakonodavstvo i uvjete koje propisuju »Bračna pravila Srpske pravoslavne Crkve«.

Njih detaljno nabraja i obrazlaže dr. Vukšić, a za Vas je važno znati da biste kako katolikinja – ako želite sklopiti brak u Pravoslavnoj Crkvi – morali prije stupanja u brak potpisati pismenu izjavu pred mjerodavnim svećenikom (parohom) svoga budućeg muža, u prisutnosti dva svjedoka, da nećete svoga budućeg bračnog druga pravoslavne vjere odvraćati od pravoslavnog ispovijedanja vjere, ni pokušavati da ga ma kojim načinom navedete da prijeđe u drugu vjeru; da mu nećete smetati u vršenju njegovih dužnosti i čuvanju pravoslavnih obreda i običaja. Jednako tako, morali biste pred mjerodavnim pravoslavnim svećenikom i dva svjedoka, pismenom izjavom, naročito se obvezati da ćete svoju djecu iz toga braka krstiti i odgajati u pravoslavnoj vjeri, a Vaš budući suprug pred svojim svećenikom mora obećati da će stalno, lijepim načinom, nastojati svoga budućeg druga (to jest Vas), privoljeti pravoslavnoj vjeri. Isto tako, obred vjenčanja morali biste sklopiti u pravoslavnoj crkvi, pred pravoslavnim svećenikom i po pravoslavnom obredu. Izjavu bi potpisao i Vaš budući suprug, kao i prisutni svjedoci pred svećenikom, a svećenik neće obaviti vjenčanje ako se savjesno ne uvjeri da nepravoslavni partner (tj. Vi) ne pruža dovoljno jamstva da će ispuniti gore navedene obveze, pri čemu prije vjenčanja svećenik od svoga pravoslavnog biskupa traži »razrješenje i blagoslov«. Nakon vjenčanja, pravoslavni svećenik vodi pastoralnu brigu o novom bračnom paru.

Kako nerijetko nekatolički partner zahtijeva vjenčanje na način svoje vjere, morate se upoznati i s mogućnostima dobivanja, to jest davanja oprosta od propisanoga kanonskog – katoličkog – oblika sklapanja ženidbe Vama, kako katoličkoj stranci, i povezano s time s davanjem dozvole za vjenčanje Vas kao katoličke stranke na nekatolički način, o čemu piše spomenuti kan. 1127, koji ističe da biskupske konferencije trebaju odrediti uvjete za davanje oprosta, kako bi se on davao »ujednačeno«. Dr. Vukšić spominje »Pastoralne upute o brakovima među kršćanima različitih vjeroispovijesti« naših biskupa još iz 1984. u kojima je određeno da se »mješoviti brakovi sklapaju se vjenčanjem u crkvi prema kanonskom obliku i propisanom obredu u novom obredniku za vjenčanje«. No, »Pastoralne upute« navode i sljedeće: »Ako se zaručnici po savjesti odluče za vjenčanje u drugoj kršćanskoj Crkvi, neka dušobrižnik za katolika pravovremeno i obrazloženo postigne dopuštenje od biskupa. Vjenčanje pred svećenikom istočne Crkve (npr. pravoslavnim) je valjano i bez dopuštenja. Ono se traži samo radi dopuštenosti«, o čemu će Vas – kao što smo već rekli – najbolje savjetovati Vaš župnik s kojim ćete (ako želite) razgovarati prije negoli od mjesnog ordinarija dobijete dopuštenje za sklapanje mješovite ženidbe i dispenzu od kanonske forme, te ćete pri tome potpisati dokument »izjave i obećanja prigodom mješovite ženidbe«. Potpisivanjem te izjave Vi, kao katolička stranka, obećat ćete da ćete ostati vjerni Katoličkoj Crkvi te da ćete učiniti sve što bude u Vašoj moći da djecu krstite i odgojite u Katoličkoj Crkvi, o čemu treba biti obaviještena i druga – nekatolička strana koja će, kao što smo pokazali u prvom dijelu našega odgovora, imati svoje zahtjeve vezane uz ne male poteškoće za Vas kao katoličku vjernicu jer se neki propisi jednostavno međusobno kose.

Na kraju s dr. Vukšićem možemo zaključiti da katoličko crkveno zakonodavstvo daleko najviše poštuje ljudska prava ženidbenih drugova u izboru bračnoga partnera, jer pri tome ne postavlja nikakvih načelnih zapreka koje bi imale apsolutnu snagu. Odnosno, »polazeći od istine da je pravo na ženidbu i udaju prirodno pravo muškarca i žene koje uključuje pravo na slobodan izbor bračnoga druga, katolik može oženiti koga hoće i katolikinja se može udati za koga želi, a crkveno zakonodavstvo jedino pazi da ne bi bio povrijeđen prirodni i božanski zakon te regulira kako bi sve bilo u skladu s katoličkim moralom«. Međutim, katoličko zakonodavstvo od katolika traži da »ostane vjeran, da učini sve što je u njegovoj moći kako bi djecu krstio i odgojio u katoličkoj vjeri, da poštuje vjeru svojega bračnog druga te da nekatolička stranka bude o svemu obaviještena«.


Zakonik kanonskoga prava Katoliče crkve:

POGLAVLJE VI.
MJEŠOVITE ŽENIDBE

Kan. 1124 - Ženidba između dviju krštenih osoba od kojih je jedna krštena u Katoličkoj crkvi ili je u nju primljena poslije krštenja i koja nije od nje formalnim činom otpala, a druga pripada Crkvi, ili crkvenoj zajednici koja nema potpunog zajedništva s Katoličkom crkvom, zabranjena je bez izričite dozvole mjerodavne vlasti.

Kan. 1125 - Tu dozvolu može dati mjesni ordinarij ako postoji opravdan i razborit razlog; neka je ne dade, osim pošto se ispune sljedeći uvjeti:
1. katolička stranka treba izjaviti da je spremna otkloniti pogibelji otpada od vjere i dati iskreno obećanje da će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi sva djeca bila krštena i odgojena u Katoličkoj crkvi;
2. o tim obećanjima koja treba da dade katolička stranka neka se pravodobno obavijesti druga stranka tako da bude sigurno da je ova svjesna obećanja i obveze katoličke stranke;
3. obje stranke treba da se pouče o svrhama i bitnim svojstvima ženidbe, koje ni jedna ni druga stranka ne smiju isključiti.

Kan. 1127 - § 1. Što se tiče oblika koji treba da se primijeni u mješovitoj ženidbi, neka se obdržavaju propisi kan. 1108; ako pak katolička stranka sklapa ženidbu s nekatoličkom strankom istočnog obreda, kanonski oblik sklapanja treba da se obdržava samo za dopuštenost; za valjanost pak traži se sudjelovanje posvećenog službenika, uz obdržavanje ostaloga što po pravu treba obdržavati.
§ 2. Ako obdržavanju kanonskog oblika stoje na putu velike poteškoće, mjesni ordinarij katoličke stranke ima pravo u pojedinačnim slučajevima dati oprost od njega, posavjetovavši se ipak s ordinarijem mjesta gdje se sklapa ženidba i poštujući za valjanost neki javni oblik sklapanja; biskupska konferencija treba da donese odredbe prema kojima će se spomenuti oprost ujednačeno davati.
§ 3. Zabranjuje se, prije ili poslije kanonskog sklapanja prema odredbi § 1, drugo vjersko sklapanje iste ženidbe radi davanja ili obnavljanja ženidbene privole; isto tako neka ne bude vjerskog sklapanja u kojemu bi katolički i nekatolički služitelj istodobno, obavljajući svaki svoj obred, tražili privolu stranaka.

Kan. 1128 - Neka se mjesni ordinariji i drugi pastiri duša brinu da katoličkom ženidbenom drugu i djeci rođenoj iz mješovite ženidbe ne uzmanjka duhovne pomoći za izvršavanje njihovih obveza i neka pomažu ženidbenim drugovima u unapređivanju jedinstva ženidbenog i obiteljskog života.

Kan. 1129 - Propisi kann. 1127 i 1128 treba da se primjenjuju i na ženidbe kojima stoji na putu smetnja različitosti vjere, o kojoj se govori u kan. 1086, § 1.

Božji blagoslov!
don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh