Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Rad s viskom

Zanima me ako mi možete štogod reći o radu s viskom. Je li to Božje ili Đavolsko "upravljanje"? Jedan naš susjed ima takav talent da mu visak daje odgovore na razna pitanja, tipa- on mu može pokazati svojim "radom" je li osoba za koju pita živa ili mrtva. Što reći na to?


Poštovana,

Božji darovi – karizme spoznanja i ozdravljanja prisutni su u životu Crkve od samih početaka do danas, a oni koji ih imaju ne služe se viskom. Stoga, znanje koje nadilazi ljudsku spoznaju ne može doći onome tko koristi visak drugim putem osim zlih duhova.

Osim toga, u Bibliji stoji: «Što je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve riječi ovoga Zakona.« PnZ 29,28

Dakle, ono što Bog želi objaviti, prisutno je:
- U javnoj objavi (Svetom pismu i Tradiciji Crkve)
- U odobrenim privatnim objavama (koje nisu nužne, ali mogu pomoći da se Božja volja u konkretnim okolnostima potpunije shvati i živi)
- U osobnoj objavi koju Bog daje svakome vjerniku u molitvi, savjetujući ga, prosvjetljujući, a ponekad i odgovarajući na neka pitanja

Međutim, korištenje viska za dobivanje odgovora o skrivenim stvarima («okultno» znači «skriveno») znači ignorirati taj Božji put i mimo Boga, surađujući s njemu protivnim silama, dolaziti do nečega što nam ne pripada. To je ozbiljan prekršaj prve Božje zapovijedi. Bog otkriva i inače nedostupne stvari svojim službenicima, kada ih želi potaknuti da mole za taj slučaj ili na drugi način surađuju s Božjom voljom. Međutim, prikupljanje skrivenog znanja radi zadovoljavanja puke znatiželje i ohole ambicije da se čovjek izdigne nad druge, nije u skladu s Božjim principima, niti je način njegova djelovanja.

Btb,
don Damir   Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh