Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

Odobrenje biskupa za brak s pravoslavcem

Ja sam katolkinja udana za muža pravoslavne vjeroispovijesti. Obred vjenčanja smo imali u Pravoslavnoj Crkvi. Imamo kćerkicu koja je također krštena u Pravoslavnoj Crkvi i živimo u Srbiji. Moj muž nije odgajan u vjeri te ne odlazi u svoju crkvu. Međutim, kad ja idem na misu u Katoličku Crkvu moja obitelj ide sa mnom.
Problem nastaje tu što ja nisam zatražila odobrenje biskupa za brak u drugoj Crkvi. Nekoliko mjeseci nakon vjenčanja pri posjetu rodnom mjestu u Slavoniji, moj mjesni župnik me je upozorio da mi više nije dopušteno pristupiti sakramentima ispovijedi i pričesti, jer sam vjenčana bez odobrenja po Pravoslavnom obredu te da sam time počinila teški grijeh. Jasno da me je sve to šokiralo i da o takvim poslijedicama nisam imala pojma. Sad se ne ispovijedam i ne pričešćujem da ne bih ušla u još teži grijeh, ali to mi teško pada.
Da li je točno da ne smijem pristupati navedenim sakramentima i ako jest, da li je moguće sada naknadno zatražiti odobrenje biskupa kako bih se mogla ispovijediti i pričestiti te na koji način to mogu učiniti? Unaprijed zahvalna.


Poštovana!
Vaša je situacija opisana uglavnom u slijedećim kanonima:

Kan. 1124 - Ženidba između dviju krštenih osoba od kojih je jedna krštena u Katoličkoj crkvi ili je u nju primljena poslije krštenja i koja nije od nje formalnim činom otpala, a druga pripada Crkvi, ili crkvenoj zajednici koja nema potpunog zajedništva s Katoličkom crkvom, zabranjena je bez izričite dozvole mjerodavne vlasti.

Kan. 1125 - Tu dozvolu može dati mjesni ordinarij ako postoji opravdan i razborit razlog; neka je ne dade, osim pošto se ispune sljedeći uvjeti:
1. katolička stranka treba izjaviti da je spremna otkloniti pogibelji otpada od vjere i dati iskreno obećanje da će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi sva djeca bila krštena i odgojena u Katoličkoj crkvi;
2. o tim obećanjima koja treba da dade katolička stranka neka se pravodobno obavijesti druga stranka tako da bude sigurno da je ova svjesna obećanja i obveze katoličke stranke;
3. obje stranke treba da se pouče o svrhama i bitnim svojstvima ženidbe, koje ni jedna ni druga stranka ne smiju isključiti.

Kan. 1127 - § 1. Što se tiče oblika koji treba da se primijeni u mješovitoj ženidbi, neka se obdržavaju propisi kan. 1108; ako pak katolička stranka sklapa ženidbu s nekatoličkom strankom istočnog obreda, kanonski oblik sklapanja treba da se obdržava samo za dopuštenost; za valjanost pak traži se sudjelovanje posvećenog službenika, uz obdržavanje ostaloga što po pravu treba obdržavati.
§ 2. Ako obdržavanju kanonskog oblika stoje na putu velike poteškoće, mjesni ordinarij katoličke stranke ima pravo u pojedinačnim slučajevima dati oprost od njega, posavjetovavši se ipak s ordinarijem mjesta gdje se sklapa ženidba i poštujući za valjanost neki javni oblik sklapanja; biskupska konferencija treba da donese odredbe prema kojima će se spomenuti oprost ujednačeno davati.

Uglavnom, vaš je brak - prema navedenom - valjano, ali nedopušteno sklopljen. Dakle, radi se o kršenju kanonskog zakona, što na unutarnjem području odgovara pojmu grijeha. Postavlja se pitanje – što sada učiniti, kako «izgladiti» tu nepravilnost?

Najprije, valja reći da Zakonik kanonskog prava ne predviđa nekakav postupak sanacije nedopušteno sklopljenih ženidbi, kao što to predviđa u slučaju nevaljanih ženidbi. Također, Zakonik ne propisuje nikakvu «automatsku» kaznu za takav čin, niti je mjerodavna vlast naknadnim propisom nadodala kaznu tom prekršaju. Stoga, po svemu sudeći, ostaje samo ispovijed toga prekršaja ukoliko je on ujedno i grijeh. Radi li se o teškom ili lakom grijehu zaključit ćete sami ispitujući svoju savjest prema kriterijima koji su već mnogo puta objavljeni na stranicama SPAS-a.  

Što se tiče stava mjesnog župnika, smatram da on nije utemeljen. Naime, jedno je od temeljnih pravnih pravila: «Nulla poena sine praevia lege poenali stricta, certa et scripta” – “Nema kazne bez prethodnog, striktnog, određenog (sigurnog) i pisanog zakona”. Takvog zakona, koji bi izričito propisivao bilo kakvu sankciju, a osobito zabranu pristupa sakramentima, u vašem slučaju nema. Takva se (najteža!) sankcija, uostalom, primjenjuje samo kod izopćenih i udarenih zabranom bogoslužja, što kod vas nipošto nije slučaj. Nadalje, pričest se može zanijekati još samo osobi koja “tvrdokorno ustraje u očitom, teškom grijehu” (kan. 915). Kod vas je pitanje radi li se o teškom grijehu (vjerojatno ne), a sve kad bi se i radilo o njemu, vi nipošto ne ustrajete u neposlušnosti, već tražite oprost. Uostalom, vaš neposluh bio je jednokratan čin, a ne trajno stanje, kakvo ima u vidu spomenuti kanon. Zaključno, kada se radi o sankcijama, propisi se moraju usko tumačiti (kan. 18). Zabranjeno je dakle, zaključivanje po analogiji i općenito bilo kakvo “kreativno” tumačenje i primjena takvih normi, osobito ako je to na štetu osobe o kojoj je riječ. Dakle, onaj tko tvrdi drugačije od navedenoga, na Vašu štetu, morao bi to potkrijepiti konkretnim propisom.

Ukoliko vam navedeni argumenti eventualno ne bi bili dostatni da zadovoljavajuće uredite svoj sakramentalni život, uvijek se možete obratiti ordinarijatu vaše (nad)biskupije u kojoj će vam dati tumačenje čijem će se autoritetu zasigurno podložiti svi svećenici s kojima dolazite u kontakt.   
 
BVB,
don DamirPostavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh