Uredovno vrijeme: Uto.-Pet. 16h-18h; SD Cvjetno naselje, Odranska 8, 10000 Zagreb; e-mail: studentski.kapelan@gmail.com

HIV pozitivna osoba

Može li osoba koja je HIV pozitivna sklopiti brak? Slavica


Draga Slavica,

Iako važeći Zakonik kanonskog prava ne tretira HIV/AIDS kao ženidbenu zapreku, vrlo je važno da parovi u kojima je (barem) jedna strana pozitivna na HIV testu prođu primjereno savjetovanje. Kvalificirane osobe u Crkvi pomažu takvim parovima da potpunije shvate svoju poziciju i mogućnosti u svjetlu nauka Crkve, te sukladno tome i donesu svjesnu i slobodnu odluku o stupanju u brak. Dakako, osoba koja ima HIV ili AIDS dužna je obavijestiti potencijalnog supružnika o svome stanju.

Btb,
don Damir  Postavite novo pitanje

Ukoliko niste pronašli odgovor na ono što vas zanima, možete postaviti novo pitanje preko ove forme.

Don Damir Stojić

don Damir Stojic Don Damir Stojić, svećenik salezijanac, trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. Ako želite saznati više o njemu i njegovu radu, kliknite ovdje.

Povratak na vrh